Skillnaden mellan Reconnective Healing och The Personal Reconnection är i grunden avsikten. Avsikten mellan Reconnective Healing är i huvudsak healing, oavsett om det är på den fysiska, mentala, emotionella, andliga eller på någon annan nivå. Och naturligtvis för att uppnå den grad av helande som förs fram via Reconnective Healing, kommer du till en viss del uppleva The Personal Reconnection som en del av processen. Det är denna "Återkoppling" som tillåter Reconnective Healing vara så dramatisk mer omfattande än de healing "tekniker" vi haft fram tills nu.
Avsikten med The Personal Reconnection är att bringa oss in i vår inneboende fullkomliga förbindelse med universum. Detta görs som tidigare sagts genom en två dagars session, som då kallas The Personal Reconnection (återkoppling till universum). Och naturligtvis för att uppnå den grad av Återkoppling som kommer via The Personal Reconnection kommer du till viss del att uppleva healing som en del av processen.
Även om de två inte är helt separata processer så för att dra full fördel av varje; ska dina Reconnective Healing sessioner och din
personliga återkoppling "The Personal Reconnection" upplevas vid separata tillfällen.

 

Ursprungligen var vi sammanlänkade med alla dessa kraftlinjer som finns runt vår jord. Akupunkturlinjerna(även kallad meridianerna)
på vår kropp var sammanlänkade med de nätverk av kraftfält som omsluter vår planet och korsar varandra på kraftplatser som te.x.
Machu Pichu i Peru, Stone Hedge i England och Alex Stenar i Skåne. Dessa linjer var skapade att fortsätta ut i hela universum och förena oss med ett oerhört mycket större nät där ute. Någon gång försvann denna koppling på vägen, men kan med The Personal Reconnection återkoppla oss med dessa linjer.
The Personal Reconnection ger dig kraft och energi i val gällande din framtid och din utveckling. Ibland kanske du inte märker någon skillnad direkt utan det tar månader, ibland går det fortare.
The Personal Rconnection gör man bara en gång i livet. Man träffas två gånger och det måste gå minst 24 timmar och högst 72 timmar mellan sessionerna. Det tar ca 1 timme varje gång. Detta är samma procedur som Eric Pearl fick av den kvinnan som satte igång allt för honom.
Man kan göra någon session med Reconnective Healing någon tid innan, men det är inget krav.