The Personal Reconnection=Din Personliga Återkoppling

Är du redo för förändring i ditt liv? Tag då denna chansen att finna den!

Ursprungligen var vi sammanlänkade med alla dessa kraftlinjer som finns runt vår jord. Akupunkturlinjerna (även kallas meridianerna) på vår kropp var sammanlänkade med de nätverk av kraftverk som omsluter vår planet och korsar varandra på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona.

Dessa linjer var skapade att fortsätta ut i hela universum och att förena oss med ett oerhört mycket större nät där ute. Någon gång försvann denna koppling på vägen, men kan med The Personal Reconnection återkoppla oss med dessa linjer.

The Personal Reconnection ger dig kraft och energi i val gällande din framtid och din utveckling. Ibland kanske du inte märker någon skillnad direkt utan det tar månader, ibland går det fortare. 

The Personal Reconnection gör man bara en gång i livet. Man träffas två gånger och det måste gå minst 24 timmar och högt 72 timmar mellan sessionerna. Det tar ca 1 timme varje gång. Detta är samma procedur som Eric Pearl fick av den judiska zigenska kvinnan som satte igång allt för honom. Man kan gärna göra en Reconnective Healing någon tid innan, men det är inget krav. När man utför The Personal Reconnection går man efter ett mycket bestämt mönster på din kropp.

Vad är skillnaden mellan Reconnective Healing och The Personal Reconnection?

Skillnaden mellan Reconnective Healing och The Personal Reconnection är egentligen avsikten. Avsikten med Reonnective Healing är helt enkelt healing, vare sig det är fysisk, mental känslomässig eller andlig som behövs. För att uppnå den grad av healing som görs tillgänglig via Reconnective Healing kommer du även till viss del att uppleva The Personal Reconnection, som del av healing processen.

Avsikten med The Personal Reconnection är att återfå kopplingen till Universum, vilket var det som satte igång allt för Eric Pearl. Återigen, för att uppnå den grad av återkoppling som förmedlas via The Personal Reconnection kommer du till viss del att uppleva healing som en del av processen.

Även om dessa två inte är totalt separata processer skall man ändå upplev dem vid olika tillfällen för att få ut maximal effekt.

Jag bor i Stockholm, men åker gärna till andra platser om ni är fler som önskar The Personal  Reconnection

Vill du veta mer läs gärna ”Väck din inre healer” av Eric Pearl eller ring mig 070-646 44 33.